Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

PPA_finalizată și acceptată

Propunerea de Politică Publică finalizată: PPA_varianta finală

Propunerea de Politică Publică acceptată de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

PPA-acceptata_CNPEE 

Propunerea de Politică Publică acceptată de către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

 PPA-acceptata_CNDIPT

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018