Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Propunere politică publică alternativă

Propunerea de Politică Publică a fost elaborată în mai multe etape:

  • Realizarea unui studiu la nivel național, pentru analizarea situației existente;
  • Realizarea unui studiu la nivel european (5 țări), pentru preluarea de bune practici în domeniul educației digitale;
  • Seminarii, work-shop-uri și evenimente la nivel național;
  • Centralizarea propunerilor și elaborarea a 3 scenarii PPA, care au fost supuse unei ample dezbateri naționale;
  • Centralizarea feedback-urilor de la participanți și selectarea unui scenariu din cele propuse;
  • Finalizarea - consolidarea PPA;

 

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018