Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Implementarea principiilor orizontale

1. Măsuri pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminare și a egalității de gen:

În cadrul evenimentelor, precum și în activitatea de implementare orizontală, au fost abordate temele specifice:

  • egalitatea de șanse si nediscriminarea;
  • egalitatea de gen: promovarea egalității de șanse între femei si bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală;

2. Măsuri privind dezvoltarea durabilă

În cadrul evenimentelor, precum și în activitatea de implementare orizontală, au fost abordate temele specifice:

  • Dezvoltare durabila, importanța protecției mediului si dezvoltării durabile;
  • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor;
  • Problemele de mediu si tema schimbărilor climatice;

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018