Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Perioada de implementare

Proiectul a fost implementat în perioada: 19.09.2018 - 18.01.2020 (17 luni).

Toate activitățile proiectului au fost derulate în perioada de implementare, fără întârzieri, cu realizarea tuturor indicatorilor. 

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018