Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Acte normative adoptate, propuneri legislative

  • HG370_2020 - Privind aprobarea programului Național - „Școala de acasă” în vederea achiziționării de dispozitive electronice conectate la internet;
  • PL_275 - Propunere legislativă: Proiect de lege privind digitalizarea învățământului românesc;
  • PL_377 - Propunere legislativă: Modificarea Legii Educației Naționale cu privire la posibilitatea desfășurării în mediul on-line a activităților educaționale;
  • OMEC_4649 - Acreditarea programelor de formare continuă a personalului didactic, cu accent pe lucrul online;
  • OMEC_4862 - Măsuri privind programele de formare continuă, inclusiv în sistem blended learning și online;
  • Raport privind utilizarea platformelor de învățare online - Analiza stadiului de utilizare a platformelor de învățare on-line, la nivel național, realizată de MEC - august 2020;
  • OMEC_5545 - Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului;
  • Acordare licențe 3D către cadrele didactice - în vederea utilizării manualelor școlare digitale;

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018