Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

ACTE NORMATIVE rezultate în urma acceptării PPA

În urma acceptării PPA de către cele două organisme naționale aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, au fost adoptate acte normative specifice domeniului educației digitale, prin preluarea multor măsuri cuprinse în propunerea de politică publică acceptată.

De asemenea, o parte dintre măsuri au fost preluate în inițiative legislative propuse spre aprobare în Parlamentul României.

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018