Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Formular individual participanti

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Asociatia “Uniunea Editorilor din Romania”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră. Scopul prelucrării datelor personale este desfășurarea activităților in cadrul proiectului „EDU DIGITAL - propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ în educație”, cod SIPOCA/SMIS 300/109770.

 

NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formulare.

 

Refuzul determină neincluderea dumneavoastră în grupul ţintă al proiectului şi nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile gratuite pe care proiectul le oferă membrilor grupului ţintă.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) prin compartimentele de specialitate ale AM POCA autorizate să proceseze datele personale, în cadrul activităților de instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Prin continuarea inregistrarii:

  • sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul implementării contractul de finanțare încheiat în cadrul proiectului „EDU DIGITAL-propunere alternativă de politică publică pentru simplificarea cadrului legislativ în educație”, cod SIPOCA/SMIS 300/109770.
  • sunt de acord ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale AM POCA să proceseze datele mele personale, în cadrul activităților de instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente;
  • am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018