Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Rezultate

Rezultat program 1 - capacitate crescuta a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat proiect 1 (R1) - personal din ONG-uri și parteneri sociali informați privind aportul fondurilor europene nerambursabile din exercițiul financiar 2014-2020 la dezvoltarea României. R1 constă în elaborarea și aplicarea unui plan de informare și publicitate, construirea unei o pagini dedicate proiectului pe site-ul liderului, realizarea unui afiș A3 expus vizibil la sediul fiecărui partener și în locațiile unde se vor desfășura evenimentele proiectului, lansarea a 2 anunțuri în presă, organizarea și desfășurarea a două conferințe de presă, 5 roll-up-uri și 500 pliante pentru promovarea proiectului. Realizarea și utilizarea unei identități vizuale a proiectului cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală POCA 2014-2020. 

Rezultat proiect 1 (R1) - capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implică în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

 

Rezultat program 2 - Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

Rezultat proiect 2 (R2) - personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în integrarea principiilor orizontale în activitatea lor curentă. 

Rezultat proiect 2 (R2) - constă în dezvoltarea unor proceduri și instrumente de implementarea a principiilor orizontale și implementarea lor atât în cadrul proiectului cât și prin instruirea GT în însușirea și integrarea lor în activitatea curentă a ONG-urilor și partenerilor sociali pe care îi reprezintă, precum și în PPA elaborate.

 

Rezultat proiect 3 (R3) - propunere alternativă de politică publică (PPA) în domeniul educației (simplificarea legislației aferente domeniului educațional în raport cu mediu de afaceri editorial și integrarea princip orizontale și a temelor secundare în filozofia intervențiilor în acest sector cu focus pe utilizarea noilor tehnologii în vederea acceptării sale) promovată și acceptată. 

Rezultat proiect 3 (R3) - constă într-o PPA în domeniul educației fundamentată pe o cercetare națională a nevoilor de utilizare și introducere a noilor tehnologii în educație comparată cu situația din alte 5 țări europene, supusă dezbaterii publice, promovată în formă să finală și acceptată de instituțiile abilitate în urmă desfășurării unei campanii de advocacy. 

 

Rezultat program 4 - capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implică în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Rezultat proiect 4 (R4) - personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în domeniile „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI” și „INSTRUMENTE DE DIALOG CIVIC ȘI SOCIAL ȘI UTILIZAREA LOR”. 

Rezultat proiect 4 (R4) - constă în elaborarea și livrarea a două cursuri de instruire către 160 de persoane din 40 de ONG-uri și parteneri sociali din domeniul educației și tineretului. 

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018