Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Parteneri

 

UNIUNEA EDITORILOR DIN ROMÂNIA (UER)

Uniunea Editorilor din România (UER) este una din cele mai importante asociații patronale și profesionale din domeniul culturii scrise, ce desfășoară numeroase programe în domeniul educațional și în cel cultural, urmărind derularea unor programe și acțiuni în interesul membrilor, creșterea rolului și forței organizatorice, dezvoltarea de relații publice și de parteneriate, gestiunea eficientă a fondurilor și a resurselor.

În cadrul UER funcționează Centrul Național „Proedit de formare a personalului din sectorul editorial și din domeniile adiacente“.

 

 

ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCATIE"

CRFPS Pro Vocație organizație nonguvernamentală, înființată în 2002, din 2003 este centru de evaluare a competențelor profesionale și furnizor de formare profesională în domeniul social, autorizat de ANC. A realizat cursuri de formare și evaluare în condiții reale de muncă pentru un număr de peste 10000 de persoane. În anul 2011, Pro Vocație s-a autorizat ca centru de informare și consiliere de către AMOFM București și începe dezvoltarea departamentului de consiliere vocațională, dezvoltând propriile instrumente de evaluare. În anul 2013 Pro Vocație s-a autorizat ca centru de mediere a muncii.

 

 

ASOCIATIA ARTE 21 - POVESTILE LUMII

Asociația ARTE 21 - Poveștile lumii a luat ființă în februarie 2013 și s-a constituit în scopul popularizării artelor în rândul oamenilor, întreprinderii de studii și cercetări în domeniul cultural, educațional, moral și spiritual, cu excluderea activităților politice și religioase, promovarea schimburilor filozofice, interculturale și umanitare între toți membrii săi și între aceștia și societate, organizarea de evenimente culturale și educaționale, naționale și internaționale. Pentru atingerea acestui scop, în ultimii 3 ani (2015-2017) a întreprins o serie de cercetări și analize cu scopul determinării nevoilor educaționale și conexării lor cu piața muncii. În 2015 a elaborat un raport privind ocupațiile creative și cadrul legislativ în domeniu.

Concluziile au fost transmise presei și altor organizații interesate. În 2016 a încheiat o serie de parteneriate cu organizații reprezentative naționale și internaționale în ceea ce privește dinamica pieței muncii și a elaborat 4 analize de nevoi educaționale în mediul rural în beneficiul autorităților publice locale.

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018