Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Activități

A1. Management de proiect

SA1.1. Constituirea echipei de implementare și elaborarea procedurilor interne

SA1.2. Realizarea achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului

SA1.3. Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului

SA1.4. Îndosariere și arhivare

A2. Informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității finanțării din FSE

SA2.1. Organizare conferința de presă de lansare a proiectului

SA2.2. Realizare/actualizare permanentă a unui site web

SA2.3. Organizarea unei conferințe de presă finale

SA2.4. Integrarea principiilor orizontale în activitățile de informare și publicitate

A3. Cercetare privind procedurile birocratice și rolul mediului de afaceri și al societății civile (ONG-uri și parteneri sociali) în procesul de simplificare a legislației din domeniul educației la nivel natțional și european

SA3.1. Studiu comparativ la nivel european privind procedurile birocratice și rolul mediului de afaceri și al societății civile (ONG-uri și parteneri sociali) în procesul de simplificare a legislației din domeniul educației

SA3.2. Cercetare privind procedurile birocratice și rolul mediului de afaceri și al societății civile (ONG-uri și parteneri sociali) în procesul de simplificare a legislației din domeniul educației la nivel național

SA3.3. Organizarea și desfășurarea unei întâlniri exploratorii tip masă rotundă în vederea elaborării PPP

A4. Sesiuni de instruire pentru cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri de PPA

SA4.1. Informare si selectie GT

SA4.2. Elaborarea/adaptarea curriculumulului de training

SA4.3. Organizarea si desfasurarea sesiunilor de instruire

A5. Elaborarea unei propuneri alternative de politica publica pentru simplificarea legislatiei aferente domeniului educational si integrarea principiilor orizontale si a temelor secundare în filozofia interventiilor în acest sector cu focus pe utilizarea

SA5.1. Organizarea si desfasurarea sesiunilor de elaborare a 3 scenarii de politica publica alternativa

SA5.2. Organizarea si desfasurarea dezbaterilor publice pentru finalizarea propunerii alternative de politica publica

SA5.3. Elaborarea propunerii alternative de politica publica si a bugetului aferent implementarii sale

SA5.4. Promovarea propunerii alternative de politici publice pentru simplificarea legislatiei aferente domeniului educational si integrarea principiilor orizontale si a temelor secundare în filozofia interventiilor în acest sector cu focus pe utilizarea noilor tehnologii în vederea acceptarii sale

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018