Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Prezentare

Titlul proiectului: EDU Digital - Propunere alternativa de politica publica pentru simplificarea cadrului legislativ în educatie

ID proiect: POCA/111/1/1/109770

Beneficiar: UNIUNEA EDITORILOR DIN ROMÂNIA

Durata proiectului: 17 luni

 

Proiectul este depus în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă, Componența 1 CP2/2017-Creșterea capacității ONGurilor și a partenerilor sociali de a formulă politici publice alternative, Axă prioritara 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP. OG: Creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a formulă propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în vederea simplificării legislației aferente domeniului educațional și integrarea principiilor orizontale și a temelor secundare în filozofia intervențiilor în acest sector cu focus pe utilizarea noilor tehnologii prin instruirea a 160 de de persoane din 40 de ONG-uri și parteneri sociali care activează în domeniul educației și noilor tehnologii și implicarea a 60 de persoane din 10 ONG-uri, parteneri sociali și autorități centrale relevante pentru educație în formularea și promovarea PPA, timp de 16 luni.

OG răspunde astfel nevoilor identificate de parteneri în secțiunea „Justificare” și „Grup țintă”:
a) nevoia de integrare a noilor tehnologii în educație pentru asigurarea accesului egal la educație tuturor cetățenilor României;
b) nevoia de a opri deteriorarea continuă a dialogului civic și social în probleme ce țin de reforma educației și adoptarea politicilor publice fără consultare cu societatea civilă.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Formularea și promovarea unei propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern pentru simplificarea legislației aferente domeniului educațional și integrarea principiilor orizontale și a temelor secundare în filozofia intervențiilor în acest sector cu focus pe utilizarea noilor tehnologii prin antrenarea a 60 de persoane din 10 ONG-uri, parteneri sociali și autorități centrale relevante pentru educație în formularea și promovarea PPA, timp de 16 luni.

Proiectul prevede realiz unei cercetări calitative procedurile birocratice și rolul mediului de afaceri și al societății civile (ONG-uri și parteneri sociali) în procesul de simplificare a legislației din domeniul educației coroborată cu un studiu comparativ la nivel european pentru identificarea bunelor practici și a potențialului acestora de replicare în România. Concluziile cercetării vor reprezenta fundamentul acțiunii de formulare, promovare și acceptare a propunerii alternative la politicile publice din educație inițiate de Guvern privind utilizarea noilor tehnologii. La elaborarea / formularea, promovarea ei vor participă 3 ONG-uri și 60 de persoane din 10 ONG-uri, parteneri sociali și autorități centrale relevante pentru educație, dintre acestea, 15 pers fiind personal al autorit publice. Campania de advocacy se va finaliza cu acceptarea PPP de către o autoritate relevanță în educație. În etapele de elaborare, promovare, acceptare, se vor integra, respectă și promova principiile orizontale POCA și se promova sursă de finanțare și oportunitățile sale.

 

OS2. Creșterea capacității a 40 ONG-uri și parteneri sociali care activează în domeniul educației și noilor tehnologii de a formulă și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern prin elaborarea și livrarea a două traininguri în beneficiul a 160 de reprezentați delegați de cele 40 ONG-uri și parteneri sociali, timp de 16 luni.

Proiectul prevede dezvoltarea și livrarea cursurilor „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE A ONG-URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI” și „INSTRUMENTE DE DIALOG CIVIC ȘI SOCIAL ȘI UTILIZAREA LOR” către 160 pers din 40 de ONG-uri și parteneri sociali care activează în domeniul educației și noilor tehnologii. În plus, ONG-urile și partenerii sociali (inclusiv cei 40 de mai sus) vor avea acces la resurse deschise pentru facilitarea accesului la mecanisme și instrumente de dialog civic și social pentru org care au că scop promovarea accesului egal la educație prin utilizarea noilor tehnologii. Acțiunile de mai sus vor integra principiile orizontale urmărite de POCA crescând astfel capacitatea org participanți de a și le însuși și promova. De asemenea, publicitatea finanțării FSE prin POCA și a oportunităților de finanțare va crește capacitatea lor de accesare a finanțărilor nerambursabile prin informare clară și pragmatică.

www.fonduri-ue.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.poca.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

© INTELLIGENT TEHNOLOGIES 2018